Mirjam & Anders Artmark Aanensen

Mirjam (1983) er fra Hornsved, Sverige og Anders (1981) er fra Søgne, Norge. Mirjam er sosionom, og Anders har mastergrad i teologi og misjon samt bachelor i journalistikk. Vi reiser sommeren 2012 til Bamako i Mali for å arbeide blant Malinké-folket etter ett år på språkskole i Frankrike.

Våre bønneemner

Be om at vi må støtte hverandre slik at vi blir sterke i troen.

Be om at budskapet om frelse skal nå malinkéene i Mali.

Be om at vi får peke på Jesus i alt vi gjør.

Be om at vi får ha god helse og et godt ekteskap.

Be om frimodighet, takknemlighet og visdom til å vitne ærlig og troverdig om evangeliet.

Vi vil ta med oss og dele Filipperbrevet 4:6-7 som vi har i gifteringene.

Takk for all forbønn!

(OBS dere som har fulgt oss vet også at vi pga urolighetene reiser til Abidjan, Elfenbenskysten, dette skjer i begynnelsen av september)

Gi oss beskjed dersom du ønsker et bønnekort med oss, for eksempel å henge på kjøleskapet eller legge i bibelen slik at vi blir husket på. Vi sender gjerne ett til deg.